Ottar`s fotoblogg

onsdag 8. juni 2011

Strandsnipe

Strandsnipa hekker ved ferskvann og elver hvor den sitter og vipper med halen eller flyr med raske vingeslag lavt langs vannflaten med spede varselpip, men trekker ofte ut til kysten utenom hekkesesongen. Fulgen er om lag 16-17 cm lang.  Hekkefugl i hele Europa og deler av Asia, i Norge over det meste av landet. Trekkfugl og norske fugler overvintrer i Afrika.


1 kommentar:

Welcome to my photo blog!

Ottar