Ottars fotoblogg

lørdag 25. februar 2017

Sivhøne (Gallinula chloropus, Common Moorhen)

Ung Sivhøne i indre Lygre, Eigersund, Norway.


Sivhøne er en fugleart i riksefamilien og er den nest største av de norske riksefuglene.  Den er nesten svart med smal, hvit stripe langs kanten av vingen og under den korte halen. Nebbet er rødt med gul spiss og markert rød panneplate. Ungfuglen har mer brun drakt. Vadefugllignende ben uten svømmehud, men svømmer og dykker likevel. Lever skjult i vegetasjonsrike småvann. Spiser planter og smådyr. Utbredt over hele verden bortsett fra Australia. Reiret er plassert i sumpvegetasjon og består av døde vannplanter. De 5–11 lyst brungule eggene med mørkere flekker ruges av begge kjønn i 19–22 dager. Ungene blir flygedyktige etter 6–7 uker. I Norge hekker den spredt, helst i kystdistriktene mot nord til Helgeland. Dels trekk-, dels standfugl.
onsdag 22. februar 2017

Haukugle (Surnia ulula, Northern Hawk Owl)Invasjon av haukugle 2016-2017!
Norge har i høst og vinter hatt invasjon av Haukugle, også her i Rogaland har vi i stor grad registrert denne invasjonen. I følge artsobservasjoner har det i Rogaland blitt registrert 426 individer mens det på landsbasis har blitt registrert 3854 (pr 29/1-17). Selv har jeg meldt inn over 20 observasjoner her i Dalane av denne flotte, fotogene og haukelignende ugla som i motsetning til andre ugler viser seg på dagtid og sitter som regel i tretoppen eller på en kraftledning/stolpe.  Årsaken til invasjonen antas å ha sammenheng med at den en nomade som forlater et område når smågnagerbestanden bryter sammen og den ikke finner nok mat.
Haukugla er en svært sjelden fugl både i England og Danmark. Invasjonen til sør Norge er kanskje den største vi kjenner noensinne og det jobbes internt med å kartlegge invasjonen.
Forrige gang vi hadde invasjon av Haukugle her i landet var høst og vinter 2012/2013.

Fakta om Haukugla
Haukugle er en fugleart i uglefamilien, men den har lengre hale og et mer haukelignende, fremskutt nebbparti enn andre ugler. Ryggen er brunsvart med hvite flekker og hele undersiden er tverrstriper som på en spurvehaukhunn. Kjønnene er helt like i fargene, men hunnen er som regel er en del større enn hannen. Den har en lengde på ca. 35–40 cm og en vekt på ca. 300 gram. Haukugla hekker for det meste i Nord-Europa og rundt hele den nordlige halvkule, i Nord-Norge i lemen- og muse-år, ellers sjelden i Norge. Reiret plasserer den for det meste i hulrom i trær/avbrukket trestamme. Den legger 3–13 egg som ruges i 25–30 døgn. Haukugle ungene forlater reiret etter 23–27 dager. Kan opptre som invasjonsfugl og har et nomadisk forflytningsmønster, idet de flytter etter næringstilgangen. 


mandag 8. august 2016

Rosenstær (Pastor roseus, Rosy Starling)

En Rosenstær ble observert i en Ripsbusk på Svanes i Eigersund torsdag 4. august. Den var fremdeles på samme sted fredag ettermiddag da jeg var på plass med kamera. Til tross for litt vanskelige lysforhold fikk jeg noen brukbare bilder av den sjeldne gjesten.
Rosenstær er en fugleart i stær familien. Den er på størrelse med stær, men med rosenrød rygg og buk. Hode og hals, vinger og hale er blå/svarte. Antydning til nakketopp.  Den hekker i Øst-Europa til Sentral-Asia og hekker i kolonier.

Den opptrer som tilfeldig gjest her i landet.torsdag 4. august 2016

Tornskate (Lanius collurio, Red-backed Shrike)

Tornskate er en av mine favorittfugler der den sitter i flott positur i toppen på en einerbusk og speider etter bytte som for det meste er innsekter, men den kan også jakte på firfisle, små mus og småfugl.
Det er like spennende hver vår å sjekke om fuglene har kommet tilbake til sine faste hekkeområder.

Her i Eigersund er vi så heldige å ha 6-7 par som hekker i kommunen.


Tornskate hann

Tornskate hann mater årets ungerÅrets unge

Tornskate hunn med 3 barn

onsdag 27. juli 2016

Skogsnipe (Tringa ochropus, Green Sandpiper)

Et par Skogsniper har hatt tilhold ved et lite myrvann nær Helleland i Eigersund. En flott fugl som en ikke ser så ofte her i naturen.

Skogsnipe er en vadefugl som ligner grønnstilk, men er litt større og noe mørkere. Har bare 3–4 mørke tverrbånd i enden av den hvite halen (grønnstilken har flere tverrbånd). Den har ikke reir på bakken som andre sniper, men tar i bruk gamle trostereir o.l. i busker og trær, ofte høyt over bakken. Hekkefugl i Øst- og Nord-Europa og store deler av Asia. I Norge i barskog nær vann fra Sør- og Østlandet til Nordland. De fire eggene ruges i 20–23 dager, og ungene blir flygedyktige etter ca. 28 dager. Trekkfugl som overvintrer i Afrika og middelhavsområdet.


søndag 26. juni 2016

Sivhauk ( Circus aeruginosus, Western Marsh-Harrier)

Et Sivhaukpar holder til ved Bjårvatnet på Brusand i Rogaland, jeg fikk opplevd disse da de jaktet på småfugl i omradet.
Sivhauk er en fugleart i haukefamilien. En betydelig tyngre fugl enn sin slektning myrhauk, og er den største av våre kjerrhauker. Størrelse: 48 – 62 cm. (omtrent som en musvåk). Vingespennet er ca. 130 cm. Hunnen er større enn hannen. Vekt: ca.540g (♂), ca.740g (♀). Både hann- og hunn virker overveiende brune, hunnen mørkere enn hannen, vingespissene er svarte. Undersiden på hannens vinger er lys, halen er lang og nærmest grå. Toppen og undersiden av hodet på begge kjønn er lys.
Sivhauken er avhengig av næringsrike vann med tett siv vegetasjon, og legger redet i tett takrørvegetasjon hvor den legger 3-7 egg i begynnelsen av mai. Rugetiden er 31-36 dager og ungene blir i redet i ca. 40 dager. Ruger i det meste av Europa, og observasjoner er gjort i Sør-Norge i økende antall siden 1950-årene. Hekket for første gang i Norge på Lista i 1975, og har også i enkelte senere år hekket på samme lokalitet. Siden 1990-årene er hekking påvist på noen få andre lokaliteter fra Østfold til Rogaland (Jæren). Mye tyder på at sivhauken kan være i ferd med å etablere seg i sump- og takrørområder også andre steder i Norge.
Føden er småfugl og små andefugl som den fanger i luften eller på vannet, små pattedyr, amfibier, insekter osv.
Sivhauken er trekkfugl som overvintrer i Afrika.

torsdag 24. mars 2016

Sanglerke (Alauda arvensis, Eurasian Skylark)

Sanglerka er en spurvefugl som er litt mindre enn en stær. Oversiden er brun med mørkere streker, undersiden er beigehvit, og på brystet har den mørke streker. På hodet har den en liten topp som kan reises av og til. Sangen er vedvarende, og de kan synge i timevis uten stans. Arten er en av de aller første trekkfuglene som kommer tilbake om våren. Allerede i slutten av februar dukker de første opp. Hekker i Rogaland og flatlandsområdene på Østlandet og langs kysten på Sørlandet og nordover, alminnelig til Trøndelag. Mer spredt i Nordland, sparsom i Troms og Finnmark.  Den foretrekker dyrket mark o.l. Reiret legges i en fordypning på bakken. De 3–5 gråhvite eggene med mange små brune flekker ruges av hunnen i 11–12 dager. Ungene holder seg i reiret i 8–10 dager, men kan fly først i en alder av 18–20 dager. Sanglerka kan ha flere kull i året. Den er trekkfugl som kommer til de sørlige landsdelene i februar–mars. Enkelte fugler kan overvintre spesielt på Jæren og Lista.
mandag 22. februar 2016

Vandrefalk (Falco peregrinus, Peregrine Falcon)

Nær Kvassheim Fyr på Jæren har jeg observert denne Vandrefalk fruen i hele vinter der den sitter på sin faste plass og speider etter bytte.  Har forsøkt flere gang å komme på brukbart fotohold av fuglen, noe som lyktes til slutt. En mektig fugl å få studert på så nært hold.  tirsdag 20. oktober 2015

Stjertmeis (Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit)

Traff en liten flokk Stjertmeis på Rekeland i Sokndal, en anonym fugl som en sjelden legger merke til.

Stjertmeis kjennetegnes av den lange stjerten, snøhvitt hodet med rosa skuldrer og kroppssider. Fuglen lever hovedsakelig av insekter og andre smådyr. Den farter rastløst rundt i mindre grupper, ofte sammen med grupper av andre meiser. Vever, bygger rede i greinklyper oftest bjørk. Reiret er stort og overbygd med inngang på siden, bygges av mose og spindelvev. Starter egglegging vanligvis fra midt i april. Hekker i løv og blandingsskog i Sør-Norge.
Stjertmeisen streifer omkring i vinterflokker som vanligvis består av et par foreldre og deres avkom fra foregående sesong. Tidlig på våren, ofte i mars, splittes flokken opp i par. Det foregår da en utveksling av individer, fortrinnsvis av unge hunner, mellom ulike vinterkull.

Stjertmeis er både stand og trekkfugl.

fredag 9. oktober 2015

Tårnfalk (Falco tinnunculus , Eurasian Kestrel)

Nå i høst har det vært mye Tårnfalk i Rogaland. På Lomeland i Eigersund og Tengesdal i Bjerkreim hvor disse bildene er tatt, jaktet de i over en uke. En flott fugl å studere på nært hold.

Tårnfalk er en fugleart i falkefamilien. Den er omtrent så stor som en spurvehauk. Hos hannen er hode, nakke, overgump og hale blågrå. Rygg og vinger er rødbrune med svarte flekker. Hunnen er rødbrun med svarte spetter over hele oversiden. Begge er brunsvarte på ytre del av vingene og har gulbrun underside med svarte spetter. Hekker i store deler av Europa, Afrika og Asia. Den er antagelig vår vanligste rovfugl, men er blitt mye sjeldnere enn før som alle rovfugler. Tårnfalken hekker i alle fylker, men mest i Sør-Norge. Reiret plasseres oftest i bergvegger, på bygninger og kirketårn eller i gamle kråkefugl- eller rovfuglreir. De 4–6 eggene legges direkte på underlaget. Eggene ruges av hunnen i 27–29 dager. Ungene blir flygedyktige etter ca. 30 dager.

Tårnfalken er helt avhengig av smågnagere som bytte, og varierer derfor sterkt i antall med disse. Den er den eneste av falkene våre som ikke tar byttet i flukten. Når den speider etter mus, stopper den ofte i luften og henger lenge på samme sted mens vingene arbeider, inntil den plutselig stuper ned mot bakken (jf. terner). Den spiser også insekter, krypdyr og frosk. Norske tårnfalker overvintrer i Vest-Europa.